Dr Zbigniew Meger

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktorat Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

1994-2004 Adiunkt w Instytucie Fizyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

1998-2004 Prodziekan ds. nauki i studiów zaocznych Wydz. Mat.-Przyrodniczego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

2004-2006 - Staż naukowy na Uniwersytecie Humboldta i Uniwersytecie Technicznym, później na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

2006-2009 Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie, potem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

2009-2014 Dziekan Wydziału w Słupsku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, od 2012 Społecznej Akademii Nauk.


View Zbigniew Meger's LinkedIn profileView Zbigniew Meger's profile